Falsafah Madrasah Idrisiah

Thursday, April 15, 2010

Pendidikan madrasah idrisiah adalah usaha berterusan untuk
menyampaikan pengetahuan, kemahiran dan penghayatan Islam
berdasarkan al Qu’an dan as Sunnah di atas landasan fahaman Ahlus
Sunnah Wal Jama’ah bagi membentuk sikap, kemahiran dan
pandangan hidup sebagai seorang dai’illallah yang mempunyai
tanggungjawab untuk membangun diri, alam agama dan bangsa ke
arah mencapai Marzatillah dunia dan akhirat

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

AddThis

Bookmark and Share
 
 
 

Ahli Kelab